Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi

Klima og energi

Den danske klimapolitik er i høj grad drevet af opfyldelsen af Danmarks internationale klimaforpligtelser og opfyldelsen af nationale målsætninger på energiområdet.

Hvis man ser på klimaområdet og energiområdet hver for sig, har de hver deres overordnede formål. Formålet med energipolitikken er at sikre en stabil og sikker energiforsyning, som samtidig tager højde for regeringens mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050, og som reducerer udledningen af drivhusgasser. Klimapolitikkens formål har en mere overordnet karakter, som handler om at opgøre, håndtere og reducere udledningen af drivhusgasser fra både den tungt regulerede energisektor og fra sektorer som  transport, landbrug og affald /3/.

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017