Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Energiforbrug i Danmark

Energiforbrug i Danmark

Energistyrelsens årlige energistatistik med opdaterede oplysninger om energiforsyning, konvertering og endeligt forbrug m.m. kan findes på deres hjemmeside www.ens.dk

Det faktiske energiforbrug angiver det registrerede energiforbrug i et kalenderår. Bruttoenergiforbruget fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el. Det korrigerede bruttoenergiforbrug er desuden korrigeret for klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. 

Det faktiske energiforbrug var uændret på 720 PJ* i 2015 i forhold til 2014.  Det skal ses i lyset af, at der var stor nettoelimport i 2015, hvorimod 2014 var et varmere år. Det betød, at brændselsforbruget til elproduktion faldt med 10,1%. Udviklingen dækker over et fald i forbrug af kul, olie og naturgas på samlet 31,4%, primært båret af et fald i forbruget af kul på 35,8%. Vedvarende energi steg med 5,4%. 

 Forbrug

Danmarks energiforbrug fordelt på energikilder 1980-2015 /10/

 

*PJ (petajoule)=1015 J, svarende til ca. 25 mio. m3 naturgas

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017