Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Energiforbrug i Danmark Danmarks CO2 udslip

Danmarks CO2 udslip fra energiforbrug

Energistyrelsen opgør både faktiske CO2-emissioner og korrigerede CO2-emissioner, der tager højde for årlige temperaturforskelle og udenrigshandel med el. Formålet med den korrigerede opgørelse er at få et billede af de underliggende tendenser i udviklingen. Den seneste opgørelse findes i rapporten ”Energistatistik 2015” /10/.

I 2015 var de faktiske CO2-emissioner fra energiforbrug 35,2 mio. ton, hvilket er 6,6% lavere end i 2014. I forhold til 1990 er de faktiske CO2-emissioner faldet 33,7%.

CO2emm_energiforbr_2015

Danske CO2-emissioner fra energiforbrug /10/

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017