Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Energiforbrug i Danmark Fremskrivning af energiforbruget

Fremskrivning af energiforbruget

På grundlag af ressourceopgørelsen udarbejder Energistyrelsen produktionsprognoser for olie og gas på kort og lang sigt.

Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende år udarbejdes der en produktionsprognose på kort sigt, den såkaldte 5 års prognose til brug for Finansministeriets fremskrivninger af statens indtægter.

I 2016 er der udarbejdet en opgørelse af de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. 5‐års‐prognosen offentliggøres i Energistyrelsens rapport. Den seneste opgørelse findes i rapporten "Ressourcer og prognoser” og er offentliggjort i august 2016 /16/.

Kortsigtet prognose 

For 2016 forventer Energistyrelsen, at produktionen af salgsgas bliver 3,9 mia. Nm3. I forhold til Energistyrelsens skøn sidste år for 2016 er det en opskrivning på ca. 8 pct. hovedsagelig som følge af, at Energistyrelsen forventer en større gasproduktion på Tyra feltet . I 2019 og 2020 er produktionen af salgsgas reduceret i forhold til sidste års skøn på grund af renoveringen af Tyra og udsættelse af idriftsættelsestidspunktet for Hejre feltet.

Langsigtet prognose 

For salgsgas forventes Danmark at være nettoeksportør i 4 år til og med 2019 baseret på det forventede forløb. I den senest offentliggjorte prognose fra 2015 var det forventningen, at Danmark ville være nettoeksportør af gas til og med 2023. I perioden 2019-2021 forventes et fald i produktionen af salgsgas i forhold til sidste års skøn på grund af renovering af Tyra feltets anlæg. Hertil kommer en udsættelse af idriftsættelsestidspunktet for Hejre fra 2017 til 2021. Forbruget forventes at overstige produktionen for det forventede forløb i 2020 og 2021.

 prognose 2015

 Produktion og langsigtet prognose for salgsgas /16/

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017