Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Energiforbrug i Danmark Selvforsyning

Selvforsyning

Danmarks gasproduktion har siden 1984 oversteget det indenlandske forbrug og siden 1993 har også olieproduktion oversteget forbruget. I 1997 producerede vi i Danmark for første gang mere energi, end vi forbrugte. Selvforsyningsgraden var i 1990 52% og toppede i 2004 med 155%. Danmark var i 2013 for første gang siden 1996 nettoimportør af energi. I 2015 var selvforsyningsgraden 89% mod 90% i 2014 /10/.

Danmark har indtil 2010 været selvforsynende med gas fra Nordsøen, som nåede sit maksimum i 2005-2006. I 2010 blev de første leverancer fra det mindre norske gasfelt Trym sendt gennem de danske offshore-rørledninger. Trym-leverancerne bidrager nu til forsyningen af det danske, svenske og hollandske gasmarked.

De danske gashandlere har siden oktober 2010 kunnet importere gas fra Tyskland, og de vil fremover fortsætte med at gøre det. Hvor ofte, og i hvor store mængder, afhænger af markedsforholdene. Hvis gassen er billigere i Tyskland end i Danmark, vil det være naturligt at importere gassen fra Tyskland. Gassen i den danske del af Nordsøen slipper op inden for den nærmeste fremtid. 

 selvfors_2015

Selvforsyningsgraden (opgjort som produktion af primær energi sat i forhold til klimakorrigeret bruttoenergiforbrug) /10/

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017