Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Gas i energiforsyningen

Naturgas i energiforsyning

Beslutningen om at indføre naturgas i Danmark blev vedtaget i folketinget 1979, og den første naturgas til brug i Danmark blev importeret fra Tyskland i 1982. Danmark begyndte selv at producere naturgas i 1984  og fra 1997 til 2012 var Danmark selvforsynende med energi. 

I 60erne og 70erne blev de første olie- og gasfelter fundet i Nordsøen. Først på norsk og britisk område, men siden også i den danske del af Nordsøen. Dansk Undergrunds Consortium (DUC) blev oprettet i 1962 som et arbejdsfællesskab mellem A. P. Møller og andre internationale olieselskaber omkring udvindingen af olie og naturgas i Nordsøen. DUC består i dag af A. P. Møller (39 %), Shell (46 %) og Texaco (15 %) og DUC står for hovedparten af den dansk producerede gas og olie. Yderligere har Amerada Hess og DONG E&P felter i den danske del af Nordsøen.

Oprindelig stod DONG Energy (ejet af staten) for gaskøb, transmission og lagersystem, mens de regionale selskaber (HNG, Naturgas Fyn, Naturgas Syd, Naturgas Sjælland og Naturgas Midt-Nord) stod for etablering og drifts af distributionsnettet. DONG Energy har senere overtaget Naturgas Sjælland og Naturgas Syd, mens HNG og Naturgas Midt-Nord har indledt et tæt samarbejdet og er blevet samlet under et gasselskab HMN Naturgas I/S.

I forbindelse med liberaliseringen af gasmarkedet er selskaberne splittet op i netselskaber, der står for drift af distributionsnettet og handelsselskaber, der står for salg af gas. Ligeledes er transmissionsnettet overført til transmissionsselskabet  Energinet.dk. Energinet.dk (tidligere Gastra, Eltra og Elkraft System) står for transmissionen af naturgas og el i Danmark. 

Det overordnede danske naturgassystem kan finde her: Naturgastransmissionsnet. 

Naturgassen transporteres i søledninger fra felterne i Nordsøen ind til gasbehandlingsanlægget i Nybro, hvor gassens sammensætning kontrolleres. På behandlingsanlægget kan gassen renses for uønsket svovl og kulbrintedugpunktet kan justeres. Gassen sendes herfra videre enten til lagerne i LI. Torup og Stenlille eller direkte til forbrugerne i Danmark eller eksporteres.

Læs mere om naturgassens historie på www.naturgasfakta.dk 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017