Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Gas i energiforsyningen Gaskvalitet

Gaskvalitet

Forskellen i gaskvaliteten skyldes naturlige variationer i gassen fra Nordsøen, variationer i gassen fra Tyskland og udtræk fra gaslagrene. Det betyder også, at forbrugerne kan få leveret gas, der er en blanding fra flere forsyningsområder.

Gaskvalitet bliver målt i transmissionssystemet ved

  • Nybro (ilandføringspunkt fra Nordsøen)
  • Egtved (forgreningspunkt i Midtjylland)
  • Dragør ved København (eksportpunkt til Sverige)
  • Ll. Torup (gaslager i Nordjylland)
  • Stenlille (gaslager på Sjælland)
  • Ellund (import/eksport Tyskland)

I nedenstående tabel vises den gennemsnitlige gassammensætning for 2014, som den er målt på Energinet.dk's målestation ved Egtved.

Oplysninger om naturgassens svovlindhold og dugpunkter stammer fra målinger på DONG's kvalitetsmålestation i Nybro.

Data for gaskvalitet i transmissionsnettet målt på timebasis, dagsbasis, månedbasis og årsgennemsnit kan hentes på Energinet´s hjemmeside

Årsgennemsnit 2014   Gns. Min Max
Metan mol - % 89,19 81,53 96,61
Ethan mol - % 5,95 2,35 10,25
Propan mol - % 2,4 0,05 5,01
I-butan mol - % 0,37 0,04 0,45
N-butan mol - % 0,56 0,01 0,84
I-pentan mol - % 0,12 0 0,17
N-pentan mol - % 0,09 0 0,13
Hexan+ mol - % 0,04 0 0,07
Nitrogen mol - % 0,31 0,25 0,63
Kuldioxid mol - % 0,96 0,19 2,09
Øvre brændværdi kWh/mn³ 12,142 11,223 12,837
Øvre brændværdi MJ/mn³ 43,709 40,403 46,213
Nedre brændværdi kWh/mn³ 10,981 10,122 11,633
Nedre brændværdi MJ/mn³ 39,532 36,439 41,879
Wobbe index kWh/mn³ 15,214 14,809 15,467
Wobbe index MJ/mn³ 54,77 53,312 55,681
Norm. Dens. kg/mn³ 0,8235 0,7425 0,8921
Rel. Dens. [-] 0,6369 0,5743 0,69
Metantal [-] 71,7 65,1 79,8
H2O-dugpunkt °C -25,6 -43,4 -12,7
HC-dugpunkt °C -12,4 -16,9 -4,9
Svovlbrinte mg/mn³ 3,5 0,1 5,6
Svovl-total mg/mn³ 2,3 - -
CO2 emissionsfaktor kg/GJ 56,95 55,37 58,29
 
Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017