Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Gas i energiforsyningen Naturgasforbrug i Danmark

Naturgasforbrug i Danmark

I 2015 var den samlede produktion af gas 4,5 mia. Nm3. Af den samlede gasproduktion udgjorde salgsgassen ca. 84 pct. Den resterende del af gasproduktionen er enten reinjiceret i udvalgte felter til forbedring af indvindingen af olien eller brugt som brændstof på platformene. En mindre del af gassen er afbrændt uden nyttiggørelse (flaring) af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager. Gas som brændstof udgjorde i 2015 13 pct. af gasproduktionen. Flaring udgjorde 2 pct. af gasproduktionen, mens 1 pct. blev re-injiceret på Siri /16/.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017