Mine værktøjer
Du er her: Forside Klima og energi Klimastrategi

Klimastrategi

Den danske klima- og energipolitik tager udgangspunkt i de forpligtelser, som vi som land har påtaget os i international og europæisk sammenhæng. Derudover findes der også særlige danske initiativer. 

En del af målsætningerne stammer oprindeligt fra FN-forhandlingerne. Her forpligter EU sig som én samlet union. FN administrerer de globale klimaforhandlinger. FN’s klimakonvention, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), danner rammen for forhandlingerne. Klimakonventionen indeholder ikke bindende krav om at sænke udledningen af drivhusgasser. Men det gør til gengæld Kyotoprotokollen, som blev indgået i 1997 af 192 lande, og som var den første bindende internationale aftale om at reducere udledningen af drivhusgasser /74/.

Landene bag FN’s klimakonvention mødes hvert år til konferencen ”Conference of the Parties”, der også er kendt som COP-mødet. COP-mødet, eller COP’en, er det øverste organ i klimaforhandlingerne. Den sidste møde blev afholdt i Paris i 2015. Læs mere om COP21 i Paris på UNFCCC´s hjemmeside. 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017