Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning Miljøafgifter

Miljøafgifter

En miljøafgift virker ved, at virksomhederne f.eks. skal betale for mængden af uønskede stoffer, der udledes. Det uønskede stof får derved en pris, som producenten må regne med i produktionsomkostningerne, og det er ikke længere gratis at forurene. En miljøafgift er altså en "pris" på forurening, som lægges på udledning af uønskede stoffer. Formålet med at pålægge en afgift er at give virksomhederne og forbrugerne incitament til at ændre adfærd, så forureningen mindskes (www.mst.dk).

Overordnet set kan miljøafgifterne opdeles i tre grupper:

  • Afgifter på miljøskadelige produkter som indgår i forbrug eller produktion
  • Afgifter på udledning af forurenende stoffer
  • Afgifter på knappe ressourcer.

Afgifter på udledning af forurenende stoffer

Kuldioxidafgiften (også kaldet CO2-afgiften) skal hjælpe til at reducere udslippet af CO2, som er med til at øge drivhuseffekten.

(www.skm.dk)

CO2-afgiften er ligesom energiafgifterne lagt på kul, olie, naturgas og elektricitet.

Med CO2-afgiften gives der et særligt incitament til at begrænse den miljøskadelige udledning af kuldioxid til atmosfæren. Dette igen ved at fremme energibesparelser eller skift til energiformer med et lavere eller intet CO2-indhold, såsom naturgas eller vedvarende energi.

CO2-afgiftssatserne er fastsat i forhold til brændslernes CO2-indhold og udgør således, hvad der svarer til 90 kr. pr. ton CO2. Ønsker man at kende CO2-afgiftssatsen for hver enkelt type brændsel er denne anført pr. liter, kg eller Nm3 i kuldioxidafgiftsloven.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017