Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning Miljøafgifter Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Afgift af kvælstofoxider (NOx)

Ifølge LOV nr. 472 skal der i Danmark betales afgift ved udledning af NO2- ækvivalenter til luften ved forbrænding. Der skal betales pr. udledt mængde NO2. Underforstået betyder det, at alle gasfyrede anlæg (kedel-, motor- og turbineanlæg) skal betale afgift af den udledte NO2. For naturgas er der ikke nogen nedre grænse mht. anlægsstørrelse – alle, der udleder NOx ved forbrænding af naturgas, skal svare afgift. For biogas er det kun store anlæg med en indfyret effekt på over 1 MW, der skal svare NOx-afgift. 

Der betales afgift ved udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding. Der blev indført en NOx-afgift på 5 kr./kg NOx pr. 1. januar 2010. Afgiften belaster som udgangspunkt kun udledninger fra stationære anlæg, som også omfatter visse platforme på havet. Afgiften har bidraget til et markant fald i udledning af NOx på ca. 11,2 mio. kg fra 2009 til 2011.

Afgiften blev forhøjet til 25 kr./kg NOx pr. 1. juli 2012 /51/. i forbindelse med finansloven for 2016 er det vedtaget, at NOx-afgiften reduceres til 5 kr./kg pr. 1. juli 2016. 

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside: Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017