Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning Miljøafgifter Afgift af metan (CH4)

Metanafgift

Metanafgift 

Der skal betales metanafgift af naturgas og biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg. Metanafgiften er bl.a. relevant for kraftvarmeværker. Gasturbiner anses ikke for at være stempelmotorer, hvorfor forbrug af natur- og biogas i gasturbineanlæg ikke er berørt af metanafgiften. 

Godtgørelse af metanafgift 

Det er i visse tilfælde muligt for virksomheder at få godtgjort en andel af den betalte metanafgift, såfremt virksomhedernes faktiske emission af uforbrændt metan ligger under de standarder, som er fastsat i lovgivningen. 

Metanafgift af naturgas og biogas

Metanafgift af naturgas opkræves af leverandøren af naturgas, medmindre virksomhederne er registreret for metanafgift. I sidstnævnte tilfælde skal virksomhederne selv afregne metanafgiften. Virksomheder, der anvender biogas, skal registreres hos SKAT og afregne metanafgift /54/. Biogas er begrænset til anlæg over 1 MW indfyret. 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017