Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning Miljøafgifter Svovlafgift

Svovlafgift

Der skal betales svovlafgift af brændsler, hvor der ved forbrænding sker udledning af svovl til luften. Der skal alene betales afgift af brændsler med et svovlindhold på over 0,05 %. 

Omfattet af afgiftspligten er bl.a. kul- og mineralolieprodukter, affald, halm, træpiller med et svovlholdigt bindemiddel og andre brændsler, der har et svovlindhold på over 0,05 %. 

Afgiftssatsen afhænger af produktet og kan beregnes efter produktets vægt, indholdet af svovl i brændslet eller af den mængde svovl, der rent faktisk udledes ved forbrænding af produktet.

Læs mere i Lovbekendtgørelse nr. 335 af 18. marts 2015

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017