Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning Miljøkrav

Miljøkrav

for naturgasfyrede anlæg

De EU-direktiver, som har størst praktisk indflydelse på energi- og miljømæssige forhold ved anvendelse af naturgas, er implementeret i de danske lovgivning ved hjælp af følgende bekendtgørelser og vejledninger: 

  • Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg nr. 513 af 22/05/2016 (Store fyr bekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner nr. 1450 af 20/12/2012 (Gasmotorbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 514 af 27/05/2016 (Godkendelsesbekendtgørelsen)
  • Luftvejledning med 5 efterfølgende supplementer 
  • B-værdivejledning med supplement
 

Øvrige fyringsanlæg, d.v.s. fyringsanlæg som ikke er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, skal overholde krav i en eller flere danske bekendtgørelser eller have grænseværdier baseret på BAT (Best Available Technologies). 

For ca. 30 forskellige sektorer har EU Kommissionen fastsat, hvad der er bedst tilgængelig teknik. Det sker i de såkaldte ”BAT reference documents” (BREF-dokumenter). Dokumenterne revideres hvert ottende år, så nye teknikker kan blive en del af lovgivningen. Find informationer på Miljøstyrelsens hjemmeside

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017