Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning Miljøkrav Luftvejledning

Luftvejledning

Luftvejledningen indeholder en samlet beskrivelse af, hvorledes luftforurening fra virksomheder skal reguleres. Det centrale er brugen af massestrømsgrænser, emissionsgrænseværdier og B-værdier. Ud fra massestrømsgrænsen bestemmes, om det er nødvendigt at rense den luft, der udsendes gennem et afkast, og emissionsgrænseværdierne fastsætter, hvilken koncentration der skal renses til. Endvidere findes kontrolmetoder og analysemetoder og krav til energianlæg samt krav til indretning og drift af tanke og siloer. 

Luftvejledningen beskriver også  hvordan man med spredningsberegninger (OML-modellen) sikrer, at afkast etableres i en sådan højde, at B-værdien kan overholdes. 

Til luftvejledningen er der udsendt fem supplementer, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

1. Måling af NOx og CO fra gas- og gasoliefyrede energianlæg med en indfyret effekt på 5 til 30 MW

2A. Grænseværdien for formaldehyd for gasmotorer 

2B. Udsættelse af frist for overholdelse af grænseværdi for formaldehyd 

3. Emissionsgrænseværdi og målemetode for Polychlorerede Bifenyler (PCB). 

4. Massestrømsgrænsen for pentan for virksomheder der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren .

5. supplement til Luftvejledningen - Revision af afsnit 3.2.3.1 og 5.4.5 

I forbindelse med indførelsen af MCP-direktivet (the Medium Combustion Plants) vil det forventeligt være nødvendigt at opdatere Luftvejledningen, idet alle fyringsanlæg ned til 1 MW reguleres efter MCP-direktivet. Flere af disse reguleres i dag efter Luftvejledningen.

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017