Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning Miljøkrav Lugt

Lugt

En række virksomhedstyper kan være generende for omgivelserne på grund af lugt. Det er især fødevare- og foderproducenter, affaldsbehandlingsanlæg og virksomheder, der anvender organiske opløsningsmidler, der kan bidrage til lugtgener for de omkringboende.

I Miljøstyrelsens lugtvejledning findes grænser for, hvor meget det må lugte fra virksomhederne.

Den nuværende metode til vurdering af lugtbelastninger omkring en punkt-kilde tager udgangspunkt i den såkaldte OML-model. Via OML-modellen beregnes først den månedlige 99 %-fraktil af timemiddelværdier, og maksimum blandt et års værdier findes. Denne værdi ganges med en faktor 7,8 (fra time- til minut-middelværdi) og sammenlignes med grænseværdien på 5-10 LE/m3 /62/.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017