Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljølovgivning Miljøkrav Støjgrænser

Støjgrænser

Vejledende grænseværdier for støjbelastning samt anvisninger på måling af ekstern støj er fastlagt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Grænseværdierne bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten. Vejledningen omfatter ekstern støj fra virksomheder, deriblandt infralyd med frekvens under 20 Hz.

Se tabellen med de vejledende grænseværdier for ekstern støj på Miljøstyrelsens hjemmeside. Støjgrænserne er differentieret efter støjkildens placering (boligområde, industriområde m.v.) samt efter tidspunktet på døgnet.  Støjniveauet måles uden for virksomhedens område (normalt i skel).

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017