Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Emissioner i transmisionssystemet

Emissioner i transmisionssystemet

Energinet.dk udsender årligt en miljørapport, hvori der er udarbejdet en miljødeklaration. Energinet.dk ejer og driver det overordnede el- og gasnet. Ved drift og vedligehold af nettene påvirkes miljøet på forskellig vis.

Når naturgassen transporteres fra produktionsfelterne i Nordsøen til slutforbrugerne i Danmark, er der en række miljøpåvirkninger. De fleste af disse miljøpåvirkninger er i form af et egetforbrug af gassen, der enten afbrændes i kedler eller turbiner, afblæses til atmosfæren eller flares. Der er desuden et elforbrug der kan tilskrives transporten af naturgas.

For påvirkninger fra udvindingen henvises til Energistyrelsen.

For påvirkninger fra distributionen af naturgas henvises til de enkelte distributionsselskaber.

Transmission af naturgas 

Miljøpåvirkningerne ved transmission af naturgas og vedligehold af gastransmissionsnettet omfatter fire væsentlige elementer:

  • Direkte udledninger af naturgas, fx. ved reparation af gasrørene

Udledninger af naturgas sker både ved utilsigtede hændelser (fx. overgravning, lækager) og som bevidste hændelser i forbindelse med drift og vedligeholdelsesopgaver.

Miljøpåvirkningerne ved afblæsning af naturgas fra transmissionsnettet i 2014 kan ses i tabellen nedenfor (Energinet.dk opdaterer tallene løbende. Se evt. Energinet.dk´s hjemmeside).

Udledninger af naturgas i naturgastransmissionsnettet

2012

2013

2014

Samlet transport af naturgas

Mio. Nm3

5.365

4.886

4.474

Udledning af naturgas

Nm3

21.808

25.029

204.783

​Flaring af naturgas

Nm3

3.353​

43.800​

0​

Udledning af naturgas i promille af transport

 ‰

0,005

0,014

0,046

Udledte mængder i CO2 -ækvivalent

 ton

316

517

3.426

  • Afbrænding af naturgas i M/R-stationer til opvarmning af naturgas ifm. tryksænkningen ved overgangen til distributionsnettene. Afbrændingen medfører udledning af bl.a. drivhusgasser.

Energinet.dk har 43 M/R-stationer i naturgastransmissionsnettet. I M/R-stationerne anvendes naturgas til opvarmning i forbindelse med trykreduktionen ved overgangen til distributionsnettene. Energinet.dk har de seneste år installeret lav-NOx -brændere i kedelanlæggene i M/R-stationerne, for at reducere udledningen af NOx (nitrogenoxider), som er en forsurende gas. Miljøpåvirkningen ved denne afbrænding opgøres som vist i nedenstående tabel. (Energinet.dk opdaterer tallene løbende. Se evt. Energinet.dk´s  hjemmeside). 

Miljøpåvirkninger fra opvarmning af naturgas i Energinet.dk's M/R-stationer

2012

2013

2014

Energiforbrug (naturgas i kedler)

 MWh 

30.743

28.078

24.022

CO (kuldioxid - drivhusgas)

 ton

6.305

5.765

4.911

CH4 (metan - drivhusgas)

 kg

11

10

86

N2O  (lattergas - drivhusgas)

 kg

11

10

86

Drivhusgasser i alt (CO-ækvivalenter)

 ton

6.309

5.768

4.939

CO (kulilte)

 kg

3.099

2.830

2.421

NMVOC (uforbrændte kulbrinter)

 kg

221

202

173

SO2 (svovldioxid - forsurende gas)

 kg

33

43

37

NOx  (nitrogenoxider - forsurende gas)

 kg

4.648

4.245

3.632

  • Elforbrug til kompressorstationen i Egtved. Kompressorstationen hjælper til med at holde trykket i det danske transmissionssystem. (Energinet.dk opdaterer tallene løbende. Se evt.Energinet.dk´s  hjemmeside). 

Miljøpåvirkninger fra driften af Energinet.dk's kompressor i Egtved

2013​

2014​

Elforbrug til kompressor​

MWh​

​4.455

​2.524

COfra elforbrug​

Ton​

​1.678

​766

​NOx fra elforbrug

​Ton

​1,12

​0,50

SO2 fra elforbrug

Ton​

​0,30

​0,12

  • Tilsætning af lugtstof (odorant) til naturgassen. Lugtstoffet er en svovlforbindelse, og ved afbrænding hos slutbrugeren frigøres SO(svovldioxid). For at kunne registrere et evt. udslip, tilsætter Energinet.dk en lovpligtig odorant til naturgassen, inden den sendes ud i distributionssystemerne. Odoranten bliver afbrændt sammen med naturgassen, når denne anvendes hos forbrugeren. Miljøpåvirkninger fra brugen af odorant i det danske gasnet er vist for perioden 2011-2014 i nedenstående tabel. (Energinet.dk opdaterer tallene løbende. Se evt. Energinet.dk´s hjemmeside).

Miljøpåvirkninger fra brugen af odorant i Energinet.dk's gastransmissionsnet

2011

2012

2013

2014

Forbrugt mængde odorant

kg

50.085

47.120

55.120

32.000

SO2​ (svovldioxid - forsurende gas)

​kg

36.391

34.237

40.049

23.251

Derudover er der miljøpåvirkninger ved drift og lagring af naturgassen i Energinet.dk's naturgaslager. Find link til naturgaslagerets hjemmeside her.  

 
Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017