Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Emissioner fra naturgassektoren

Emissioner fra naturgassektoren

De fleste fyringsanlæg anvender brændstof og andre råmaterialer som tages fra jordens naturlige ressourcelager og anvendes til energiproduktion. Fossile brændsler er den energikilde, der er mest tilgængelig i dag. Anvendelsen af fossile brændsler har indvirkning på miljøet. Forbrændings­­processen giver anledning til emissioner til luft, vand og jord, hvor luftemissionen betragtes som det største miljøproblem /61/.

Set under ét har naturgasanvendelsen bidraget betydeligt til en reduceret miljøbelastning fra energisektoren. De væsentligste generelle miljøproblemer relateret til naturgasanvendelse er forsuring (emission af kvælstofoxid) og øget drivhuseffekt (emission af kuldioxid og metan). Endvidere er der specifikke miljøproblemer knyttet til gasmotorbaseret kraftvarme. 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017