Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Emissioner fra naturgassektoren Aldehyder

Aldehyder

Ved forbrænding af naturgas omdannes en betydelig del af brændslet fra metan til CO2  via formaldehyd, efter følgende reaktioner:

                  CH4 + H, OH, O pil CH3 + H2, H2O, OH                    

                              CH3 + O2  pil CH2O + OH                                 

Den dannede formaldehyd (CH2O) oxideres under normale forbrændingsbetingelser hurtigt videre til CO og sluttelig til CO2.

Emission af aldehyd- og ketonforbindelser fra forbrændingsprocesser opstår primært ved bratkøling af reagerende gas/luft blandinger, enten ved ekspansion eller ved køling mod kolde overflader. Sådanne betingelser er til stede i en gasmotors udstødningssystem. Analyser af røggas har vist, at der primært emitteres formaldehyd og i mindre grad acetaldehyd /49/.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017