Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Emissioner fra naturgassektoren Kondensat

Kondensat

Ved forbrænding af brintholdige brændsler dannes vand, som findes i røggassen i form af vanddamp. Køles røggassen under vanddampdugpunktet, kondenserer vanddampen til vand, samtidig med at der frigøres varme.

Den energimængde, der kan vindes ved at kondensere røgens vanddamp, svarer til vands fordampningsvarme. Da røggassen fra naturgasforbrænding indeholder op til 18 % vanddamp, kan der vindes betydelige energimængder - 2,5 MJ per kg kondensat ved kondenserende drift. Kondenserende drift er derfor meget benyttet på naturgasfyrede kedelanlæg.

Uønsket kondensation kan forekomme i aftræks- og skorstenssystemer, hvor røggassen møder overflader, der er koldere end vanddampdugpunktet. 

 
Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017