Mine værktøjer

Kulilte

CO dannes som et mellemprodukt ved forbrænding af kulstof til CO2. Hvis der er større mængder CO til stede, skyldes det de forhold, hvorunder forbrændingen finder sted og ikke selve brændslet. De væsentligste årsager til CO-emissioner er: dårlig opblanding af brændsel og forbrændingsluft, lav forbrændingstemperatur eller for lidt luft til fuldstændig forbrænding af brændslet.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017