Mine værktøjer

Lugt

Der optræder lugtemission fra alle naturgasfyrede gasmotorer i Danmark. Generelt kan emissionerne være høje ved motordrift med højt luftoverskud (lean-burn) /37/. Lugtemissioner giver lejlighedsvis anledning til gener. Forskellige komponenter er under mistanke for at være årsag til lugt: bl.a. uforbrændt naturgas (UHC), aldehyder, NOx og smøreolie. Indtil videre har det dog ikke været muligt at identificere en enkelt komponent som årsag til lugtproblemet /38/.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017