Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Emissioner fra naturgassektoren Sporstoffer

Sporstoffer

Naturgas kan indeholde sporstoffer - bl.a. metaller, salte og radon-222, der stammer fra gasfelterne. 

Tungmetaller

Generelt er de vigtigste kilder til emissioner af tungmetaller forbrænding af fossile brændsler og affald. Emissionerne af tungmetaller er med undtagelse af kobber, faldet betydeligt de seneste år. Reduktionerne spænder fra 19 % til 91 % for henholdsvis Zn og Pb. Årsagen til de reducerede emissioner er hovedsageligt den øgede brug af røggasrensning på kraftværker og fjernvarmeværker (inklusive affaldsforbrændings- anlæg). Den store reduktion i emissionen af Pb skyldes et løbende skift til fordel for blyfri benzin, som er nødvendigt for biler med katalysator. Den største kilde til emission af kobber er slid af køretøjers dæk og bremser (93 % i 2014). Emissionen herfra er steget 29 % fra 1990 til 2014 pga. en stigning i antal kørte kilometer /44/.

Energinet.dk får løbende kontrolleret naturgassens indhold af en lang række metaller. Målinger fra 2012 viser, at naturgassen generelt hverken indeholder tungmetaller eller alkalimetaller i målelige mængder. Tidligere målinger i 2002 har vist spor af  arsen, men ved målinger i 2012 er der ikke detekteret arsen /68/.

Radon i naturgas 

Energinet.dk får løbende kontrolleret naturgassens naturlige indhold af det radioaktive stof radon-222. Niveauet har gennem mange år ligget konstant ligget under 100 Bq pr. m3 naturgas. I 2012 er radonindholdet målt til 97 Bq pr. m3 naturgas /68/. 

 
Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017