Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Emissioner fra naturgassektoren Svovldioxid

Svovldioxid SO2

Svovldioxid dannes ved forbrænding af brændsler, der indeholder svovlholdige forbindelser. Ved forbrænding af naturgas giver både svovlbrinte (H2S) og odorantstof (C4H8S: tetrahydrothiofen, THT) anledning til dannelse af SO2.

Naturgassen fra den danske del af Nordsøen renses offshore for svovlbrinte ned til et maksimum niveau på 5 mg/Nm3. Svovlbrinten fjernes for at minimere korrosion i gasrørene. Fraværet af svovlforbindelse gør, at naturgassen er næsten lugtfri når den kommer til transmissionsnettet. Derfor tilsættes der naturgassen et lovpligtigt lugtstof (odorant) på M/R stationer inden gassen ledes videre ud i distributionsnettet. 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017