Mine værktøjer
Du er her: Forside Miljøpåvirkning Miljøeffekter Forsuning

Forsuring

Forsuring opstår, når jord, vand eller luft udsættes for syrepåvirkninger.

Luftforurening fra kraftværkerne, trafikken og landbruget medfører sur regn og overgødskning. Årsagen til sur nedbør er i det væsentlige udsendelsen af svovldioxid (SO2) og kvælstofoxider (NO og NO2, med fællesbetegnelsen NOx) fra anvendelsen af fossile brændsler. 

Problemerne skyldes udslip af svovldioxid og kvælstofforbindelser. I atmosfæren omdannes stofferne til syrer, der falder ned med regnen eller afsættes direkte fra luften. I Danmark er det så heldigt, at jordbunden de fleste steder indeholder meget kalk, som neutraliser syrer. Derfor påvirkes den danske natur kun i begrænset omfang af sur regn.

Udledninger af forbindelser som kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2) og ammoniak (NH3) kan give anledning til skader på planter og bygninger samt forsuring af jordbunden og søer. Da der er tale om luftbåren forurening, optræder effekterne op til 1000 km fra kilden.

Effektfaktoren for en forsurende forbindelse baseres på en vurdering af hvor mange hydrogen-ioner, der teoretisk vil kunne frigives fra et mol af det betragtede stof /38/. Tabellen nedenunder viser effektfaktorerne for emissioner fra forbrændingsprocesser, udtrykt i forhold til SO2

 

Formel Omdannelse Effektfaktor
kg SO2/kg stof

SO2

SO2 + H2O ® H2SO3 ® 2H+ + SO32-

1

SO3

SO3 + H2O ® H2SO4 ® 2H+ + SO42-

0,80

NO2

NO2 + ½H2O + ¼O2 ® H+ + NO3H-

0,70

NOx

NOx + ½H2O + ¼O2 ® H+ + NO3H-

0,70

NO

NO + O3 + ½H2O ® H+ + NO3- + ¾O2

1,07

H2S

H2S + 1.5O2 + H2O ® 2H+ + SO32-

1,88

NH3

NH3 + 2O2 ® H+ + NO3- + H2O

1,88

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017