Mine værktøjer
Du er her: Forside Nøgletal for gasanvendelse Gasmotorer

Gasmotor

Fra sidst i 1980´erne og ca. 10 år frem blev der etableret et stort antal decentrale kraftvarmeværker i Danmark. Vigtigste produktionsenhed på de fleste af disse er/var gasmotorer med tilkoblet elgenerator. Generatoren producerer strøm, der afsættes til det offentlige elnet, mens motorens spildvarme fra bl.a. kølevand, smøreolie og røggas anvendes til produktion af fjernvarme. Gasmotorer i Danmark spænder størrelsesmæssigt fra over 8000 kW elydelse (~10.800 hk) og helt ned til 10 kW (~14 hk) elydelse. Der er opstillet ca. 900 gasmotorer i Danmark. De fleste decentrale kraftvarmeværker med gasmotorer er bygget i forbindelse med et fjernvarmeværk, mens et mindre antal er bygget i forbindelse med industrivirksomheder. Gasmotorer i Danmark drives overvejende efter Otto-princippet, dvs. gnisttænding med tændrør. Bortset fra tændingsprincip er danske gasmotorer dog mekanisk typisk konstrueret meget lig firetaktsskibs- eller -lastbilmotorer.

Gasmotorer til kraftvarmeproduktion udnytter en stor del af det tilførte brændsel til nyttiggjort produktion. Således er den elektriske effektivitet for de gasmotorer i Danmark ofte ca. 40 % eller mere, mens den termiske effektivitet (varmevirkningsgrad) er typisk 45 – 55 %. Totalvirkningsgrader på 95 % er ikke ualmindeligt. Et mindre antal gasmotorer i Danmark har fået eftermonteret varmepumper for at udnytte endnu mere af restvarmen i røggassen, hvorved totalvirkningsgrader på over 100 % kan opnås (med reference til naturgassens nedre brændværdi).

I takt med den grønne omstilling med overgang til mere elproduktion fra vindmøller, har elmarkedet i mange tilfælde været urentabelt for gasmotorer. Der er derfor en tendens til et faldende driftstimetal på mange kraftvarmeværker. Gasmotorer har dog den egenskab, at de er meget anvendelige til regulering og stabilisering af elsystemet, fx ved varierende vindforhold.  

 Artikel i Magasinet Fjernvarmen, september 2015 beskriver emnet.

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017