Mine værktøjer
Du er her: Forside Nøgletal for gasanvendelse Gasmotorer Emissioner

Emissioner

Når der forbrændes naturgas i en gasmotor, udledes en række stoffer via udstødsgassen fra motoren. De væsentligste stoffer, der udledes, er NOx (kvælstofilte), CO (kul-monooxid), UHC (uforbrændte kulbrinter, herunder metan).

I 2008 blev der udført et projekt for at kortlægge emissionen fra decentrale kraftvarmeværker. På et repræsentativt udvalg af gasmotortyper blev der udført emissionsmålinger, hvorefter det daværende Danmarks Miljøundersøgelser beregnede vægtede emissionsfaktorer. Se resultater af projektet i tabellen nedenunder /49/. 

Emissioner fra gasmotor

Emissionsfaktorerne fra kortlægningen i 2008 viste en reduktion i forhold til en lignende måling 2000. Reduktionen var 12-13 % for NOX og UHC, og 37 % for CO. Reduktionen skyldtes dels, at miljøkravene til gasmotorer i 2006 blev skærpet, og dels at en del af den ældste motorbestand var udskiftet til ny teknologi.

 

 
Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017