Mine værktøjer
Du er her: Forside Nøgletal for gasanvendelse Gasmotorer Reduktion af emissioner

Reduktion af emissioner

For gasmotorer findes forskellige teknologier til reduktion af emissioner. CO kan nedbringes relativt simpelt og billigt ved installation af en oxidationskatalysator i røggassystemet. Siden 2006 har praktisk taget alle gasmotorer været forsynet med oxidationskatalysator. CO kan også reguleres ved justering af motorens driftsparametre. 

Mindre gasmotorer (< 100 kWe) udstyres med 3-vejs-katalysatorer og l-sonde. Forudsat at udstyret er velfungerende og korrekt indstillet, kan der for disse opnås meget lave CO-emissioner efter katalysatoren.

Det største miljøproblem ved de naturgasfyrede motor- og turbineanlæg har tidligere været høje NOx-emissioner. Disse er dog blevet reduceret til 10-20 % af det oprindelige niveau. NOx kan ofte reduceres ved justering af motorens driftsparametre. Dette anvendes i praksis af teknikere fra motorleverandøren ved servicebesøg. Reduktion af NOx ved justering af motoren vil normalt medføre forøget CO-emission.

Enkelte anlæg i Danmark har investeret i såkaldte DeNOx-anlæg, hvor der indsprøjtes ammoniak i den varme røggas, inden blandingen af ammoniak og røggas passerer en katalysator, hvori NOx reagerer med ammoniak og omdannes til kvælstof og vand.

Forskellige teknologier benyttes til reduktion af NOx indhold, som hver især har deres egne specifikke fordele og ulemper. De to mest benyttede teknologier er SCR (Selective Catalytic Reduction) og SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction). Læs mere om reduktion af NOx i røggas her.

UHC kan i visse tilfælde reduceres ved motorjustering. Der er også set begrænset reduktion af UHC i CO-katalysatorer. UHC er dog generelt vanskeligt at reducere.

 

 

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017