Mine værktøjer
Du er her: Forside Nøgletal for gasanvendelse Gasturbiner

Gasturbiner

Ved etableringen af decentrale kraftvarmeværker i Danmark, som beskrevet i afsnit om gasmotorer, blev der installeret gasturbiner på visse værker. En gasturbine er principielt opbygget som en jetmotor i et fly, men hvor jetmotoren i et fly anvendes til at generere et bagudrettet lufttryk til flyets fremdrift, anvender gasturbinen dette lufttryk til at drive en elektrisk generator. I Danmark er der opstillet ca. 40 gasturbiner, de fleste på større, decentrale eller industrielle kraftvarmeværker. Ydelsesmæssigt spænder gasturbinerne fra ca. 4.000 kW elydelse til ca. 50.000 kW elydelse. Virkningsgrader for gasturbiner er typisk lavere end for gasmotorer, ca. 35 % er normalt. På visse større gasturbineanlæg anvendes en del af den varme røggas til produktion af damp, der driver en dampturbine. Kombinationen af gasturbine og dampturbine benævnes ”combined-cycle”. Disse anlæg kan opnå en elvirkningsgrad på op mod 50 %. Gasturbiner på decentrale kraftvarmeværker har p.t. relativt begrænset driftstid, da den grønne omstilling til vindbaseret elproduktion har gjort det urentabelt at producere el på gasturbiner.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017