Mine værktøjer
Du er her: Forside Nøgletal for gasanvendelse Gasturbiner Emissioner

Emissioner

Når der forbrændes naturgas i en gasturbine, udledes en række stoffer via udstødsgassen fra motoren. Det væsentligste stof, der udledes, er NOx (kvælstofilte). Der udledes CO (kul-monooxid), men i begrænset omfang. UHC-udledning fra gasturbiner er typisk ikke målbar (meget lav).

I 2008 blev der udført et projekt for at kortlægge emissionen fra decentrale kraftvarmeværker. På et repræsentativt udvalg af gasturbinetyper blev der udført emissionsmålinger, hvorefter det daværende Danmarks Miljøundersøgelser beregnede vægtede emissionsfaktorer. Se resultater af projektet i tabellen nedenunder /49/.

Emissioner fra gasturbiner

 
Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret 2017